Czym były obiady czwartkowe?

Obiady czwartkowe były to cotygodniowe spotkania literacko-naukowe organizowane w XVIII wieku przez Stanisława Augusta Poniatowskiego na Zamku Królewskim lub w Łazienkach. Kto w nich uczestniczył? Na czym polegały? Czy obecnie są organizowane? Sprawdźmy. Epoka oświecenia Nazwę nadali jej ówcześni myśliciele. Używając metafory światła, pisali o sobie, o swoich dziełach, odcinając się tym samym od epoki…

Optymizm leczy

Medycyna holistyczna zakłada połączenie ciała z umysłem. Jej zwolennicy twierdzą, że każdy człowiek może być swoim własnym uzdrowicielem, tylko trzeba w to uwierzyć. Nasze ciało wie, co jest dla niego dobre i jak przetrwać – tylko należy się w nie wsłuchać. Na temat uzdrawiającej mocy umysłu powstają kolejne publikacje, blogi czy programy telewizyjne.Okazuje się, że…