Do czego służą przemysłowe testery szczelności?

Zautomatyzowane linie produkcyjne muszą być wyposażone w rozwiązania, które pozwolą na wyeliminowanie elementów, które nie spełniają wymagań odnośnie swej jakości niezależnie od tego, w którym z kluczowych przy danym zastosowaniu obszarów będą się ujawniać. Sposobem na zadbanie o możliwość skutecznej i szybkiej kontroli jest wykorzystywanie odpowiednich czujników m.in. testerów szczelności.

Dlaczego szczelność jest tak istotna?

W przypadku wielu wyrobów przemysłowych ważną cechą użytkową jest uzyskanie powierzchni, która pozostaje szczelna i zapobiega przedostawaniu się na zewnątrz lub do wewnątrz ciał stałych, gazów oraz cieczy. Może to być istotne z uwagi na bezpieczeństwo związane z korzystaniem z danego produktu np. gdy ma on utrzymać substancje toksyczne, silnie rozgrzane lub żrące, a także niosące ryzyko wybuchu czy zapłonu np. gazów łatwopalnych lub pyłów. Szczelność będzie konieczna także tam, gdzie dany przedmiot jest poddawany wysokiemu ciśnieniu m.in. w instalacjach transportujących parę bądź gazy techniczne. Znaczenie ma też zapobieganie wyciekom gazów lub cieczy i powodowanych przez to stratom, co może mieć miejsce choćby wówczas, gdy nie zostanie właściwie sprawdzona szczelność przeznaczonych dla nich opakowań. Problemy ze szczelnością to często także podwyższone zużycie energii oraz innych materiałów pomocniczych, a także wadliwe działanie poszczególnych elementów użytych do budowy linii produkcyjnej, gdy zawiodą elementy instalacji transportującej chłodziwo, środek smarny, myjący lub paliwo. Niezawodnym sposobem na radzenie sobie z nieszczelnościami jest używanie na liniach produkcyjnych czy w ramach kontroli końcowej testerów szczelności.

Jakie mechanizmy mogą wykorzystywać testery szczelności?

Metody zastosowane do wykrywania nieszczelności w wyrobach przemysłowych zależą od specyfiki wiążącej się z konkretną branżą lub wyrobem. W grę może wchodzić zarówno badanie wizualne, w którym poszukuje się nieciągłości powierzchni, jak i sprawdzenie zmiany ciśnienia np. przez wytworzenie wewnątrz kontrolowanego wyrobu próżni. Często korzysta się też z metod gazowych przez użycie detektorów reagujących na określone progowe stężenie użytej substancji. Możliwe jest też użycie metody zanurzeniowej, gdy element napełniony powietrzem jest wprowadzany do zbiornika wypełnionego cieczą, a czujniki rejestrują pojawienie się pęcherzyków powietrza wydostających się przez pozostałe w badanej powierzchni otwory. Popularne są także metody akustyczne, możliwe będzie też skorzystanie z termowizji.

Firmą zajmującą się dostarczaniem testerów szczelności jest Pro-Assem. Specjalizuje się w projektowaniu i budowie linii produkcyjnych, a także automatyzacji procesów technologicznych.

Dodaj komentarz