Gdzie można zamontować kolektory słoneczne?

Kolektory słoneczne można zamontować prawie w każdym dostępnym miejscu, przy czym należy pamiętać, że moduły powinny być zwrócone w stronę południową i pochylone pod kątem około 45 stopni. Pozwoli to maksymalnie wykorzystać energię ze słońca. Szacuje się, że właściwie zaprojektowana instalacja może zapewnić blisko 60% ciepła potrzebnego do ogrzewania domu, choć w rzeczywistości uzyski mogą być znacznie wyższe.

Miejsce montażu kolektorów słonecznych

Usytuowanie kolektorów względem budynku może być różne. Ważne jest jednak zachowanie odpowiedniego kąta nachylenia i położenia względem stron świata. Specjaliści z firmy instalacyjnej INSIDE z Poznania kolektory słoneczne montują na cztery sposoby:

  • Na dachu spadzistym – najszybszy i najtańszy sposób montażu. Wystarczy zamontować odpowiednie uchwyty i wprowadzić przewody rurowe, do których zostaną podpięte kolektory.
  • W dachu spadzistym – najczęściej wybierany sposób montażu dla kolektorów płaskich. Jedyny wymóg jest taki, aby kąt nachylenia dachu wynosił przynajmniej 25 stopni. Połączenia kolektorów z pokryciem dachu muszą być zabezpieczone przed przeciekaniem.
  • Na ziemi lub na dachu płaskim – konieczne jest postawienie konstrukcji wsporczej wraz z zabezpieczeniami. Kolektory są dodatkowo ogrzewane przez odbite od ziemi promieniowanie, co rekompensuje ewentualne straty ciepła, jakie powstają w czasie przesyłu.
  • Na lub obok fasady południowej budynku – zawieszony na ścianie kolektor jest mniej wrażliwy na chłodzące oddziaływanie wiatru i pochłania dodatkowe promieniowanie odbite od ziemi, co zapewnia większa wydajność pracy instalacji.

Kąt nachylenia kolektorów słonecznych i położenie względem stron świata

Zaleca się, aby kolektory słoneczne były skierowane na południe i pochylone pod kątem około 45 stopni. Przy wyraźnych odstępstwach od optymalnych ustawień uzyski ciepła będą zauważalnie niższe. Montaż kolektorów słonecznych w Poznaniu poprzedza dokładna analiza działki klienta. Dokonuje się niezbędnych pomiarów i wybiera się najodpowiedniejsze miejsce montażu.

Najwięcej ciepła dostarcza kolektory skierowane na południe, a najmniej na wschód. Z oczywistych względów nie montuje się kolektorów w kierunku północnym. Na uzyski w mniejszym stopniu wpływa kąt nachylenia, pod warunkiem, że mieści się w zakresie od 30 do 60 stopni.

Wybór odpowiedniego miejsca i sposobu montażu wpływa na efektywności wydajność całej instalacji, a więc są to kwestie, które trzeba bardzo dokładnie przemyśleć.

Dodaj komentarz