Kiedy należy zgłosić się na badania kierowców?

Badanie dla kierowców to nieodłączny element ubiegania się o prawo jazdy każdej kategorii. Wymagana jest także ich regularna aktualizacja. Bez prawidłowych wyników prowadzenie samochodu jest zabronione. Na czym polegają te badania i gdzie można je wykonać?

Jak wyglądają badania?

Badania dla kierowców są obowiązkowe dla każdego uczestnika kursu prawa jazdy. Pozytywny wynik jest wymagany, aby przystąpić do egzaminu państwowego i uzyskać pożądany dokument. Badania mają na celu sprawdzenie podstawowych sprawności niezbędnych do prowadzenia samochodu. W ich zakres wchodzi przede wszystkim sprawdzenie stanu ogólnego kandydata na kierowcę, jego motoryki, wzroku i słuchu. W przypadku osób, które muszą na co dzień nosić okulary lub aparat słuchowy orzeczenie lekarskie może być wydane na krótszy termin. Istnieje prawdopodobieństwo, że lekarz dopiero podczas badania wykryje słaby wzrok lub słuch. Wtedy może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty, a zaświadczenie wydać dopiero po zapoznaniu się z jego diagnozą.

Prawidłowo wykonana kontrola kandydata na kierowcę tak jak badania kierowców w Jarocinie zostanie udokumentowana odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez orzecznika z uprawnieniami.

Jaki termin ważności ma zaświadczenie lekarskie?

Obecnie w Polsce prawo jazdy wydawane jest nie bezterminowo jak wcześniej, lecz na określony czas. Data ważności prawa jazdy oraz zaświadczenia lekarskiego to maksymalnie 15 lat. W przypadku, gdy kierowca ma stwierdzone wady wzroku lub słuchu, lekarz zaleci częstsze powtarzanie badań. Inaczej wygląda sprawa badań dla kierowców zawodowych. Dla nich badania okresowe wymagane są częściej, bo co 5 lat. Dodatkowo muszą przejść testy psychotechniczne, w celu ocenienia ich kondycji psychicznej oraz zbadać poziom glukozy we krwi. Dla kierowców, którzy ukończyli już 60 lat, badania okresowe wymagane są co dwa i pół roku. Bardzo ważne jest pilnowanie terminów ważności tych dokumentów. W przypadku przekroczenia terminów starosta może wydać decyzję o zabraniu prawa jazdy.

Dodaj komentarz