Pracowniczy program emerytalny w pigułce

W naszej świadomości cały czas pojawia się strach związany z przyszłością i emeryturą. Boimy się, że emerytura będzie tak niska, że nie będziemy w stanie godnie żyć. W zakładach pracy funkcjonuje tak zwany pracowniczy program emerytalny (PPE). W ramach tego przedsięwzięcia pracodawca odprowadza składki podstawowe ze swoich pracowników – uczestników PPE, które kiedyś staną się częścią emerytury.

***

Artykuł 3 ustawy o pracowniczych programach emerytalnych z 2004r. podkreśla, że PPE to długotrwałe gromadzenie środków pochodzących z wpłat pracodawcy i uczestnika. Środki zgromadzone będą wypłacane uczestnikowi PPE w wieku emerytalnym. W przypadku PPE wiek ten został zrównany do 60 lat. Dotyczy to obu płci. Skąd to zrównanie? Dotyczy to dostosowania się polskiego ustawodawcy do unijnej zasady równości kobiet oraz mężczyzn. Ta równość została podkreślona artykułem ósmym Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Traktat ten uwzględnia wszelkie dążenia  do osiągnięcia równości pomiędzy kobietami i mężczyznami.

Czym jest pracowniczy program emerytalny?

Mówiąc najprościej PPE to rodzaj odroczonego wynagrodzenia. Pracownik zatrudniony u pracodawcy, w zakładzie którego prowadzony jest taki pracowniczy program może do niego przystąpić i tym samym odkłada dodatkowe środki na swoją emeryturę. Pracodawca godzi się odprowadzać składki na rzecz pracownika, tak zwaną składkę podstawową. Ponadto istnieje możliwość opłacenia składki dodatkowej, potrącanej z wynagrodzenia otrzymywanego od pracodawcy prowadzącego pracowniczy program emerytalny. PPE może być uruchomiony w następujących formach: pracowniczy fundusz emerytalny, umowa o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, umowa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Więcej dowiesz się klikając tutaj.

Zdjęcia pochodzą z pixabay.com.

Dodaj komentarz