Jak można przeprowadzić podział majątku?

Podział majątku może być bardzo stresujący i powodować wiele sporów między jego współwłaścicielami. Kiedy konieczne jest przeprowadzenie podziału wspólnego majątku? W jaki sposób można dokonać podziału? Gdzie zwrócić się po pomoc w razie pojawienia się problemów?

Kiedy konieczne jest podzielenie majątku?

Do powstania wspólnego majątku dochodzi na skutek wielu procesów – nie tylko zawarcia związku małżeńskiego.

Podział majątku polega na podzieleniu wspólnego majątku. Dochodzi do niego wtedy, gdy należy on wspólnie do dwóch lub większej liczby osób, pomiędzy którymi dochodzi do ustania wspólności majątkowej.

Wybrane sytuacje, gdy dokonuje się podziału majątku:

  • Zawarcie umowy o rozdzielności majątkowej – jest ona również potocznie nazywana intercyzą,
  • Separacja albo rozwiedzenie się małżonków, pomiędzy którymi ustanowiona była wspólność majątkowa,
  • Śmierć małżonka, z którym była ustanowiona wspólność majątkowa,
  • Ubezwłasnowolnienie małżonka,
  • Otrzymanie spadku, który ma być podzielony pomiędzy kilku spadkobierców,
  • Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd.

Metody przeprowadzenia podziału majątku

Przeprowadzenie majątku może odbyć się na dwa sposoby – umownie lub sądownie.

Umowny podział majątku polega na wspólnym uzgodnieniu pomiędzy współwłaścicielami majątku jego podziału. Jest to popularna forma podziału majątku po rozwodzie, gdy małżonkowie są zgodni co do podzielenia swojego majątku. Wtedy formalności wykonuje się w kancelarii notarialnej, gdzie spisywana jest odpowiednia umowa notarialna. W taki sposób można też dokonać podziału majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość.

Sądowy podział majątku polega na wniesieniu sprawy do sądu, na skutek czego podział przeprowadzany jest przez sąd. Sąd przy orzekaniu o podziale majątku bierze pod uwagę różne czynniki, między innymi nakład pracy włożony do powstania wspólnego majątku, przy utrzymaniu gospodarstwa domowego oraz przy wychowywaniu dzieci.

Podział majątku – gdzie szukać pomocy?

W razie pojawienia się trudności z podziałem majątku warto pomyśleć o skorzystaniu z pomocy prawnika – adwokata albo radcy prawnego.

Gdy chodzi o podział majątku Gliwice – https://klgkancelaria.pl/porada-prawna/ są miastem, gdzie działa obecnie wiele kancelarii prawnych, gdzie można otrzymać fachową pomoc w tych złożonych sprawach.

Prawnik będzie mógł dokładnie zapoznać się z informacjami dotyczącymi wspólnego majątku i jego podziału, a następnie zaproponować dostępne rozwiązania. Może on również przygotować potrzebne dokumenty, między innymi wniosek o podział majątku, a następnie reprezentować swojego klienta w trakcie rozpraw sądowych.

Dodaj komentarz