Czy każde biotworzywo jest biodegradowalne? 

Dbanie o środowisko jest istotnym elementem naszego codziennego funkcjonowanie. Dobrze jest więc zdawać sobie sprawę z dostępnych rozwiązań, które będą przyjazne dla kondycji naszej planety i środowiska. W ostatnich latach możemy zauważyć znaczący wzrost wykorzystywania biotworzyw w przemyśle. Czy każde biotworzywo ulega temu procesowi?

Biodegradowalne – czyli jakie?

Dzięki rosnącej świadomości ekologicznej oraz wiedzy z zakresu gromadzenia i utylizacji odpadów coraz częściej zwracamy uwagę na alternatywne rozwiązania pozytywnie wpływające na stan naszej planety. Biodegradacja to proces rozkładu związków organicznych na proste związki nieorganiczne. Proce ten zachodzi przy pomocy saprobionty, czyli bakterii i grzybów. Co więcej, na biodegradację mają wpływ również inne czynniki naturalne. Dzięki zachodzącemu procesowi biodegradacji tworzywo może ulec nawet w 95% poddane rozkładowi.

Dzięki temu tworzywa biodegradowalne są znacznie bardziej przyjazne dla środowiska i stanowią ekologiczną alternatywę dla wielu produktów. Jednym z nich są na przykład opakowania jednorazowe wykorzystywane w gastronomii. Ze względu na skalę i ich użytkowania, świadomy wybór ekologicznego rozwiązania, może być kluczową inwestycją w przyszłość. Cornetdesign Shop oferuje szeroki wybór opakowań i pojemników na żywność wysokiej jakości.

Czy każde biotworzywo jest biodegradowalne?

Tworzywa biodegradowalne są wykorzystywane w wielu przemysłach i branżach, a ich właściwości dodatkowo przyczyniają się do budowania lepszej przyszłości. Pojemniki na jedzenie wykonane z biotworzyw są jednym z takich przykładów.  Biotworzywo to przede wszystkim biodegradowalne materiały polimerowe różnego pochodzenia. Surowce te charakteryzują się zdolnością do biodegradacji oraz kompostowania. Wśród najpopularniejszych możemy wyróżnić takie biotworzywa jak polilaktyd (PLA) oraz poliglikolid (PGA).

Mimo to warto wziąć pod uwagę, że niekoniecznie wszystkie biotworzywa muszą być biodegradowalne. Biotworzywa to określenie obejmujące również surowce i tworzywa pochodzące ze źródeł odnawialnych. W związku z tym nie możemy z góry zakładać, że każde biotworzywo jest jednocześnie biodegradowalne. Przykładem biotworzyw, które nie ulegają procesowi biodegradacji, jest chociażby poliamid (PA) lub politereftalan etylenu (PET).

Dodaj komentarz