Czym jest toczenie ślimaków i w jakim celu się je wykonuje?

Maszyny przemysłowe skonstruowane są z całego szeregu różnego rodzaju elementów. Wśród nich wymienić można ślimaki, które najczęściej wykorzystywane są w liniach transportu bliskiego w zakładach produkujących wszelkiego rodzaju asortyment, np. żywność czy produkty chemiczne. Elementy te wytwarzane są w procesie toczenie – dowiedz się więcej na ten temat. 

Czym są ślimaki i do czego służą?

Ślimaki to elementy wchodzące między innymi w skład przenośników śrubowych czy przekładni ślimakowej. W zależności do tego w jakim układzie występują i jak są zbudowane, pełnią odmienne role:

  • Ślimaki w przenośniku śrubowym – mają postać spirali zamocowanej na obrotowym wale wewnątrz rury. Obracając się ślimak jest w stanie przemieszczać znajdujące się na powierzchni spirali produkty. Stosowane są one w liniach produkcyjnych, a także w niektórych maszynach, np. kombajnach zbożowych.
  • Ślimaki w przekładni ślimakowej – to pionowe elementy ze spiralnym gwintem, który pełni funkcję koła zębatego. Jego zadaniem jest przenoszenie napędy z jednego elementu układu na pozostałe.

Zupełnie inną postać mają tzw. ślimaki ustalające, montowane na liniach produkcyjnych. Mają one postać nieruchomego bloku, którego powierzchnie zewnętrzne  i wewnętrzne zostały obrobione w takich sposób, by stanowiły swego rodzaju trasę dla przemieszczających się po linii produktów. Ich zadaniem jest wymuszenie zmiany kierunku bądź pozycji produktu. Wysokiej jakości ślimaki ustalające produkuje firma CMPlast.

Na czym polega toczenie ślimaków?

Toczenie to jedna z głównych metod obróbki skrawaniem, wykorzystywana w produkcji elementów obrotowych lub spiralnych – a więc również ślimaków. Toczenie polega na stopniowym usuwaniu z bryły materiału tak zwanego naddatku, czyli nadmiaru tworzywa. Podczas tego procesu bryła elementu mocowana jest na specjalnym wale obrotowym – po wprawieniu jej w ruch, do jej powierzchni przykładane jest narzędzie skrawające, czyli nóż tokarski. Obrót bryły wzdłuż noża powoduje powstanie tarcia i oddzielenie naddatku.

Toczenie ślimaków ma na celu nadanie elementom pożądanych parametrów w kwestii kształtów oraz wymiarów. Obróbka tego typu musi zachodzić z ogromną precyzję, w przeciwnym wypadku ślimak może nie spełniać swojej funkcji. Dlatego do produkcji tego typu elementów zazwyczaj stosuje się obrabiarki CNC, sterowane przez komputer. Przy toczeniu ślimaków z tworzyw sztucznych ważne jest uwzględnienie stosunkowo niskiej temperatury topnienia tego typu materiałów – przy zbyt wysokich obrotach tokarki może dojść do nadmiernego wzrostu tarcia i temperatury, a tym samym do trwałego. zniszczenia tworzywa.

Dodaj komentarz