Zajęcia plastyczne jako sposób nabywania kompetencji społecznych

Zajęcia plastyczne są podstawowym elementem przedszkolnej edukacji. Służą nie tylko rozwojowi motoryki małej, można je z powodzeniem wykorzystać do ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz kształtowania kompetencji społecznych.  Pisze o tym Marta Żurawska, nauczycielka wychowania przedszkolnego, w artykule dostępnym na bezpłatnej platformie dla nauczycieli zmalujmyrazem.pl.

Autorka przedstawia w nim – oparte na własnej praktyce – kreatywne i wychodzące poza schematy sposoby na organizację zajęć plastycznych.

W jej ujęciu są jednocześnie zajęciami ruchowymi i rozwijającymi kompetencje społeczne

Dzieli je na: prace plastyczne w przestrzeni, na dużych formatach, przy których dzieci mogą przybierać dowolną pozycję; zajęcia wokół „twórczych stanowisk”, przy których przedszkolaki mają możliwość ruszać się i kręcić, bo po każdy potrzebny materiał trzeba po prostu pójść; prace grupowe, przy wielkiej płachcie papieru, zapełnianej rysunkami przez wszystkie maluchy jednocześnie; oraz zajęcia plastyczno-taneczne, pozwalające przelać na papier wyzwolone przez muzykę emocje. Zajęcia plastyczne, opierające się na wzajemnych relacjach między poszczególnymi dziećmi oraz całą grupą i nauczycielem, umożliwiają budowanie atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa. W niej zaś – prędzej czy później – odnajdą się i odblokują nawet te dzieci, które do tej pory izolowały się od kolegów. Z kolei nauczyciel przy takich aktywnościach może obserwować podopiecznych z bliska, dając im jednocześnie przestrzeń do odkrywania, eksperymentowania oraz wyrażania siebie, bez przytłaczania swoją obecnością.

Artykuł „Zajęcie plastyczne jako zajęcie z elementami ruchu kształtujące umiejętności społeczne” dostępny jest na platformie zmalujmyrazem.pl: https://zmalujmyrazem.pl/zajecie-plastyczne-jako-zajecie-z-elementami-ruchu-ksztaltujace-umiejetnosci-spoleczne.

Każda aktywność – rysowanie, szkicowanie, kolorowanie, modelowanie z plasteliny itp., która sprzyja doskonaleniu motoryki małej, bezpośrednio przekłada się na kreatywność i rozwój dziecka. To właśnie wszechstronna edukacja młodego człowieka stanowiła inspirację do stworzenia nowo uruchomionej platformy Zmalujmy Razem – bezpłatnej skarbnicy wiedzy i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Dodaj komentarz